Whitewood Capital

Whitewood Capital draagt zorg voor fonds- en investeringsbeheer.
Op die manier wordt proactief gezocht naar opportuniteiten in de markt welke onderbouwd worden doorheen het gehele investeringstraject. Whitewood Property Management ziet vervolgens toe op een feilloos praktisch beheer.

Fondsbeheer

Onze voornaamste taak als fondsbeheerder bestaat erin om op doortastende wijze financiële middelen op te halen bij institutionele en/of gelijkwaardige investeerders en deze vervolgens aan de hand van doelgerichte strategieën te investeren.

Ons ‘track record’ omvat zowel de ontwikkeling van beursgenoteerde- als niet-beursgenoteerde fondsen, dit alles gestoeld op jarenlange ervaring die wij vol enthousiasme delen met onze cliënten.