Whitewood Capital

Whitewood Capital beheert zowel investeringsfondsen als investeringen. 
Op die manier wordt proactief gezocht naar opportuniteiten in de markt welke onderbouwd worden doorheen het gehele investeringstraject. Whitewood Property Management ziet vervolgens toe op een feilloos praktisch beheer.